#23 Spread Eagle Tee-Black

52% Cotton Tee White on Black